1. Ile kosztuje korzystanie z aplikacji Librus?

Korzystanie z aplikacji Librus jest bezpłatne w jej podstawowym wariancie o nazwie „Dostęp do edziennika”. Aplikację można pobrać ze stron oficjalnych sklepów (jak np. App Store, Google Play) oraz bezpłatnie zainstalować na swoich urządzeniach lub korzystać z niej za pomocą przeglądarki internetowej na portalu Librus Rodzina. Aplikacja zapewnia dostęp do usługi w dwóch wariantach:

a) Podstawowym (Dostęp do e-dziennika) – usługa świadczona jest bezpłatnie.
b) Mobilne dodatki – aktualna cena usługi w tym wariancie podana jest w naszym Sklepie. W ramach jednej opłaty wariant Mobilne dodatki aktywowany jest dla konta jednego ucznia oraz kont jego rodziców. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie świadczenia usługi. Szczegółowe różnice pomiędzy wariantami podstawowym (Dostęp do e-dziennika) oraz Mobilne dodatki opisane są tutaj.

Opłata dotyczy świadczenia usługi w okresie od daty opłacenia usługi do końca bieżącego roku szkolnego (najbliższego 30 czerwca). Aktualizacje aplikacji są bezpłatne. Aplikację mobilną można pobrać z oficjalnych sklepów (jak np. App Store, Google Play). Dla użytkowników innych wersji systemów operacyjnych czy platform (np. Windows czy BlackBerry), jak również dla osób niekorzystających z urządzeń mobilnych aplikacja Librus dostępna jest przez przeglądarkę internetową na portalu Librus Rodzina.

2. Co zawiera się w cenie aktywacji Mobilnych dodatków?

Po zakupie Mobilnych dodatków zostaną aktywowane dodatkowe funkcje i moduły w aplikacji mobilnej Librus, m.in. Wiadomości, Zadania domowe, widok Biurko czy możliwość konfiguracji aplikacji. Pełny wykaz tych funkcji i modułów znajduje się tutaj.

W ramach jednej opłaty wariant Mobilne dodatki aktywowany jest dla konta jednego ucznia oraz kont jego rodziców. Mobilne dodatki są aktywowane na okres od daty opłacenia usługi do najbliższego 30 czerwca. W okresie letnich wakacji (lipiec i sierpień), w miarę możliwości technicznych, wariant Mobilne dodatki będzie również aktywny bez dodatkowych opłat. Po tym terminie należy powtórnie aktywować wariant Mobilne dodatki bezpośrednio w aplikacji lub w sklepie Librus na portalu Librus Rodzina, aby móc z niego korzystać w kolejnym roku szkolnym.

3. Czy wybierając wariant Mobilne dodatki, muszę płacić każdorazowo za skorzystanie z niego na różnych urządzeniach?

Nie. Przy wyborze wariantu Mobilne dodatki opłata pobierana jest w odniesieniu do jednego dziecka (jednego powiązanego konta Synergia), niezależnie od liczby urządzeń, na których będzie zainstalowana aplikacja. Możliwe jest równoległe zainstalowanie aplikacji Librus i korzystanie z wariantu Mobilne dodatki na wielu urządzeniach jednocześnie, na przykład na dwóch różnych telefonach i trzech tabletach oraz na komputerze za pomocą przeglądarki internetowej. W ramach jednej opłaty wariant Mobilne dodatki aktywowany jest dla jednego powiązanego konta ucznia oraz powiązanych kont jego rodziców. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie świadczenia usługi. Opłata uwzględnia również korzystanie z aplikacji przez przeglądarkę internetową na portalu Librus Rodzina, np. dla użytkowników innych wersji systemów operacyjnych czy platform (np. Windows czy BlackBerry), jak również dla osób niekorzystających z urządzeń mobilnych.

4. Czy wybierając wariant Mobilne dodatki, muszę płacić osobno za konto rodzica i dziecka?

Nie, opłata za wariant Mobilne dodatki obejmuje korzystanie z usługi przez użytkownika, który zakupił Mobilne dodatki oraz przez użytkowników którzy uzyskują dostęp do danych dotyczących tego konkretnego ucznia w systemie Synergia, w szczególności samego ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych, o ile powiązali oni swoje Konta LIBRUS z tymi kontami w systemie Synergia. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie świadczenia usługi.

5. Mam dwójkę dzieci. Czy muszę aktywować wariant Mobilne dodatki podwójnie?

Tak. W ramach jednej opłaty wariant Mobilne dodatki aktywowany jest dla użytkownika, który zakupił Mobilne dodatki oraz dla użytkowników, którzy uzyskują dostęp do danych dotyczących tego konkretnego ucznia w systemie Synergia, w szczególności dla samego ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych, o ile powiązali oni swoje Konta LIBRUS z tymi kontami w systemie Synergia. Możliwe jest jednak równoległe zainstalowanie aplikacji i korzystanie z wariantu Mobilne dodatki na wielu urządzeniach jednocześnie, na przykład na dwóch różnych telefonach, trzech tabletach i na komputerze przez przeglądarkę internetową na portalu Librus Rodzina. W przypadku chęci korzystania z wariantu Mobilne dodatki na koncie następnego (drugiego, trzeciego itd.) ucznia konieczna jest kolejna aktywacja/opłata za usługę Mobilne dodatki, po uprzednim powiązaniu go z Kontem LIBRUS.

6. Czy aby skorzystać z opcji Multikonta, muszę dokonać zakupu Mobilnych dodatków dla każdego konta moich dzieci?

Nie. Funkcja Multikonta dostępna jest bezpłatnie dla użytkowników Konta LIBRUS.

7. Zauważyłem, że dane w aplikacji nie są odświeżane na bieżąco. Czy to błąd aplikacji?

Częstotliwość odświeżania danych jest zależna od wybranego wariantu usługi. W wariancie Dostęp do e-dziennika dane odświeżają się co 3 godziny, z kolei w wariancie Mobilne dodatki są one aktualizowane na bieżąco.

8. Zapłaciłem za Mobilne dodatki i po 24 godzinach nadal nie są one aktywne. Dlaczego?

Jeżeli aktywacja nie została uruchomiona w przeciągu maksymalnie 48 godzin, prosimy o kontakt z naszym zespołem — e-mail aktywacje@librus.pl. Prosimy o przesłanie krótkiej informacji oraz Państwa adresu e-mail, który stanowi login do Konta LIBRUS, a także potwierdzenia dokonania płatności za Mobilne dodatki.

9. Dlaczego kupując Mobilne dodatki w App Store, zostałem obciążony dodatkową opłatą autoryzacyjną (8 zł).

Opłata autoryzacyjna nie jest związana z aplikacją mobilną Librus. Dotyczy ona tylko i wyłącznie weryfikacji użytkownika w platformie App Store firmy Apple. Wg regulaminu i polityki firmy Apple opłata ta zostanie niezwłocznie zwrócona po pomyślnej autoryzacji użytkownika.