1. Co to jest widok Biurko?

Widok Biurko, dostępny w wariancie Mobilne dodatki, zbiera wszystkie nadchodzące wydarzenia szkolne oraz istotne informacje w jednym miejscu. Możesz zobaczyć plan lekcji, oceny, nieobecności, wiadomości, zadania domowe, zdarzenia i ogłoszenia na dziś, jutro oraz dla wybranej daty.

2. Czym są Natychmiastowe powiadomienia w aplikacji mobilnej?

Jeśli w aplikacji Librus pojawią się nowe informacje (np. nowa ocena czy wiadomość) Twoje urządzenie mobilne (smartfon, tablet) poinformuje użytkownika o tym w postaci natychmiastowego powiadomienia.
Możliwa jest konfiguracja natychmiastowych powiadomień według własnych potrzeb. W Ustawieniach Aplikacji (dostępne w Personalizacji konta) można wybrać, które powiadomienia będą wyświetlane. W tym miejscu dostępna jest również możliwość włączenia lub wyłączenia funkcji LIBRUS Spokojna noc (więcej na jej temat tutaj). Natychmiastowe powiadomienia są częścią wariantu Mobilne dodatki.

3. Czym jest funkcja LIBRUS spokojna noc i jak można ją włączyć?

Funkcja LIBRUS spokojna noc dostępna w wariancie Mobilne dodatki umożliwia wyciszenie aplikacji w godzinach nocnych. Dzięki temu w godzinach 22.00–7.00 użytkownik nie będzie informowany przez Natychmiastowe powiadomienia o wprowadzanych przez nauczyciela (w godzinach nocnych) danych. Wszystkie informacje wprowadzone w czasie włączonej funkcji LIBRUS spokojna noc zostaną pobrane po godzinie 7.00.

4. Jakie informacje mogę znaleźć się w Terminarzu?

W Terminarzu znajdują się umieszczone przez pracowników szkoły (np. wychowawcę) informacje o ważnych dla klasy wydarzeniach, dotyczące np.: zaplanowanych sprawdzianów, wywiadówek, wycieczek czy nieobecności nauczyciela. Wszystkie informacje zawarte w Terminarzu klasy są dostępne dla uczniów i rodziców.

5. Jakie informacje znajdę w widoku Oceny?

Kliknięcie w daną ocenę daje możliwość podglądu jej szczegółów: nauczyciela wpisującego ocenę, jego komentarz, daty otrzymania i wagi oceny oraz informacji, czy liczy się ona do średniej.

6. Czy w Planie lekcji uwzględniane są bieżące zmiany?

Tak. Korzystając z widoku Plan lekcji widzimy zmiany wprowadzone dla danego dnia, np. informacje o zastępstwach oraz odwołaniu zajęć.

7. Na co pozwala Personalizacja konta?

Widok Personalizacja konta podzielony jest na dwie sekcje: Ustawienia Aplikacji oraz Ustawienia Konta. Pierwsza z nich – Ustawienia Aplikacji – pozwala na wyłączenie głównych grafik oraz paska informacji. W tym miejscu możliwe jest również ustawienie Natychmiastowych powiadomień, m.in. funkcji LIBRUS Spokojna noc, która pozwala wyłączyć powiadomienia w godzinach 22.00-7.00. Ustawienia konta umożliwiają: wybranie awatara do konta użytkownika, zmianę schematu kolorów wykorzystywanego w aplikacji, wyłączenie/włączenie modułów widocznych w menu aplikacji, wybór pierwszego widoku widocznego po zalogowaniu i wyłączenie Szczęśliwego numerka w pasku informacyjnym.

8. Czy mogę odpowiadać na otrzymane wiadomości za pomocą aplikacji mobilnej Librus?

Tak. Otrzymywanie wiadomości oraz wysyłanie odpowiedzi jest możliwe w wariancie Mobilne dodatki.

9. Skąd mogę wiedzieć, że nie przeoczę żadnych nowych informacji?

Dzięki funkcji Natychmiastowe powiadomienia dostępnej w aplikacji mobilnej (na smartfonie czy tablecie) użytkownik aplikacji otrzymuje na bieżąco informacje o nowych danych oraz wiadomościach na jego koncie natychmiast po ich dodaniu do systemu. Funkcja Natychmiastowe powiadomienia jest dostępna w wariancie Mobilne dodatki dla urządzeń mobilnych. Więcej na temat Natychmiastowych powiadomień oraz ich konfiguracji można przeczytać tutaj.
Dodatkowo na górnym pasku aplikacji znajduje się dostęp do Ostatnich zmian (ikona kuli ziemskiej), gdzie można zapoznać się z ostatnimi zmianami, jakie odnotowała aplikacja. Oprócz tego w momencie pojawienia się nowych informacji, np. oceny czy nieobecności przy danym widoku, przy danym widoku wyświetla się czerwony znacznik z ich liczbą.

10. Jakie funkcje aplikacji Librus dostępne są bezpłatnie a jakie są zawarte w odpłatnym wariancie Mobilne Dodatki?

Szczegółowy opis funkcji i modułów dostępnych w obu wariantach aplikacji znajduje się tutaj.