Aplikacja LIBRUS

wiesz więcej

Korzystaj w przeglądarce

Wygodne przeglądanie informacji o uczniu

w wersji mobilnej i na komputerze

Wygodny dostęp do informacji

Oceny, nieobecności, plan lekcji – najważniejsze informacje z dziennika elektronicznego na jedno kliknięcie

Szybka komunikacja ze szkołą

Wiadomości, Ogłoszenia, Uwagi o uczniu pozwalają sprawnie komunikować się z nauczycielami

Multikonto dla całej rodziny

Aplikacja Librus umożliwia wygodne przeglądanie danych kilku uczniów bez potrzeby każdorazowego logowania

Najważniejsze funkcje

Oceny i nieobecności

Osiągnięcia z poszczególnych przedmiotów przedstawione są w czytelnym, podzielonym na dwa semestry widoku. Znajdziesz tu informacje o nauczanych w klasie przedmiotach, ocenach i ich wagach. Moduł nieobecności przedstawia szczegóły frekwencji oraz czytelny widok statystyk.

Wiadomości

Mobilne dodatki

Odbieraj, odpowiadaj i wysyłaj nowe wiadomości bezpośrednio z aplikacji. Komunikacja ze szkołą jeszcze nigdy nie była tak prosta i mobilna.

Plan lekcji

Harmonogram zajęć, czas ich trwania, zastępstwa, numery sal - sprawdź swój aktualny plan lekcji na każdy dzień.

Natychmiastowe powiadomienia

Mobilne dodatki

Twój smartfon powiadomi Cię o nowych informacjach w aplikacji. Nic Ci nie umknie - nowe oceny, wiadomości, ogłoszenia i wiele więcej.

Zadania domowe

Mobilne dodatki

Treść zadania, termin oddania pracy, przedmiot i nauczyciel, który ją zadał - praca domowa pod kontrolą.


Korzystanie z aplikacji Librus wymaga założenia Konta LIBRUS oraz jego powiązania z kontem w systemie Synergia.

Aplikacja Librus dostępna jest w 2 wariantach, które różnią się liczbą funkcji. Wariant podstawowy jest bezpłatny, wariant Mobilne dodatki jest płatny. Szczegółowa lista funkcji dostępnych w poszczególnych wariantach znajduje się na stronie Mobilnych dodatków. Działanie poszczególnych funkcji (niezależnie od wariantu aplikacji) może być uzależnione od ich wykorzystania przez szkołę.

Usługa Natychmiastowe Powiadomienia w aplikacji mobilnej Librus jest świadczona nieodpłatnie na wybranych platformach mobilnych zgodnie z zapisami Regulaminu świadczenia usługi.

Część usług oferowanych w ramach Konta LIBRUS dostępna jest po jego powiązaniu z kontem w systemie Synergia. Szczegóły dostępne w Regulaminie świadczenia usługi i Polityce prywatności.

Odkryj aplikację